Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

SYSTEMATISERINGQUOTIËNT (SQ)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen
DOEL De SQ meet de neiging te systematiseren. Dit wil zeggen: het analyseren van de individuele variabelen en regels (b.v. alfabetische volgorde) van een groter systeem. Dit stelt de persoon in het staat het systeem te begrijpen, voorspellingen te maken en te beïnvloeden. Voorbeeld: het besturen van een zeilboot (systeem) kan worden verricht door de individuele variabelen te analyseren (zeil, roer, etc.) en te onderzoeken wat het effect is van de hoek van het zeil op de koers van de boot.
ANTWOORDTYPE De lijst bestaat uit 75 stellingen, gevolgd door 4 antwoordmogelijkheden variërend van “helemaal mee eens” tot “helemaal mee oneens”.
SCORING De score wordt berekend door de scores op de items op te tellen, waarbij bepaalde items worden gespiegeld. Een hogere score betekent een grotere neiging tot systematiseren.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Er is een (licht) negatieve correlatie met de empathiequotiënt.
NORMGROEPEN Er zijn geen normgroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Baron-Cohen, S., Richler, J., Bisarya, D., Gurunathan, N. & Wheelwright, S. (2003). The Systemizing Quotient: An investigation of Adults with Asperger Syndrome or High Functioning Autism, and Normal Sex differences.
© Wheelwright, S. & Baron-Cohen, S. et al. (2006)
Nederlandse Vertaling door Inge Volman.
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan
LICENTIEKOSTEN € 0,37 per afname