Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

SYMPTOM QUESTIONNAIRE 48 (SQ-48)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Psychopathologie en functioneren
DOEL De SQ-48 is ontwikkeld als ondersteunend instrument bij diagnostiek en ROM. De SQ-48 is een multidimensionale psychopathologie-indicator die tevens het functioneren (werk/studie/vitaliteit) van de onderzochte, gedurende de laatste week inclusief vandaag, in kaart brengt.
ANTWOORDTYPE De SQ-48 bestaat uit 48 vragen, die gescoord worden op een 5-puntsschaal lopend van “Nooit” (0) tot “Zeer Vaak” (5).
SCORING De score wordt bepaald door de antwoorden bij elkaar op te tellen. Bij de totaalscore worden de subschalen VITA en WORK niet meegerekend.
SUBSCHALEN De volgende 10 subschalen worden onderscheiden:
  • AGGR: Vijandigheid
  • AGOR: Agorafobie
  • ANXI: Angst
  • COGN: Cognitieve klachten
  • MOOD: Depressie
  • SOMA: Somatische klachten
  • SOPH: Sociale fobie
  • VITA: Vitaliteit/Optimisme
  • WORK: Werk/studie
  • Totaalscore
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN Onderzoek wijst uit dat de interne consistentie, convergente en divergente validiteit van de SQ-48 goed zijn.
NORMGROEP Er zijn drie normgroepen beschikbaar: een algemene normgroep, een normgroep met mannen/vrouwen uit de algemene populatie en een groep met mannelijke/vrouwelijke patiënten. Naast de subverdeling in verschillende normgroepen wordt er ook een percentielscore toegevoegd.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Carlier, I. et al (2012). Development and validation of the 48 item Symptom Questionnaire (SQ-48) in patients with depressive-, anxiety- and somatoform disorders. Psychiatry Research, 200 (2-3), 904-910.
Carlier I. et al. (2014). The Symptom Questionnaire-48 (SQ-48) as an outcome measure for psychological distress in psychiatric outpatients: test-retest reliability and responsiveness to therapeutic change. Intern rapport LUMC Psychiatrie (publicatie in voorbereiding). Deze gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de makers. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.