Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

TEMPERAMENT EN KARAKTER VRAGENLIJST (TCI)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Adolescenten en volwassenen van 15 tot 79 jaar
DOEL De TCI is een instrument om persoonlijkheid en karakter te meten van zowel de algemene bevolking als psychiatrische patiënten. De vragenlijst is ontwikkeld om zowel normale als abnormale gedragspatronen te meten.
ANTWOORDTYPE De TCI heeft 240 items, te beantwoorden met “juist” of “onjuist”, gescoord op een 7-puntsschaal van “Zeer laag” tot “Zeer hoog”. De vragenlijst bestaat uit 7 hoofdschalen en 24 subschalen.
SCORING De items worden per subschaal opgeteld en er is een totaalscore.
De uitslagen van de totaalscore en subschalen worden weergegeven als “Zeer laag”, “Laag”, “Beneden gemiddeld”, “Gemiddeld”, “Boven gemiddeld”, “Hoog” of “Zeer hoog”.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De betrouwbaarheid van de TCI hoofdschalen (steekproef normalen) is voldoende tot goed.
NORMGROEP Voor de TCI zijn drie normgroepen beschikbaar: algemene bevolking (n=1034), patiënten (ambulante patiënten RIAGG, n=170) en verslaafden (n=100). De Cotan beoordeelde de normen in 2003 als voldoende.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© 2016 Datec, Zoetermeer, The Netherlands.
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Datec te Zoetermeer. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 6,08 per afname
HANDLEIDING Datec https://www.datec.nl/webshop/tci-handleiding/