Kwaliteit door Innovatie

TelePsy biedt een internetapplicatie voor zorgverleners ten behoeve van diagnostiek, effectmeting en online behandeling. Via ons platform kunnen zorgverleners elkaar vinden, cliënten doorverwijzen en communiceren.

Testotheek

 

Afkorting Naam Testuitgever Categorie Doelgroep Licentiekosten Methode
4DKL Vierdimensionale klachtenlijst Terluin, B. Klachten Volwassenen € 0,10 Per cliënt
4DKL+ Vierdimensionale klachtenlijst+  TelePsy, Maastricht Klachten Jongeren en Volwassenen € 4,50 Per afname
ACQ Agoraphobic cognitions questionnaire Chambless, D.L. Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
ADHD kort Ultra korte vragenijst voor ADHD Kooij, J.J.S. ADHD Volwassenen € 0,00 n.v.t.
AQ Autismespectrumquotiënt Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin, & Clubley Autisme Volwassenen € 0,37 Per afname
AUDIT Alcohol use disorders identification test World Health Organization Verslaving Volwassenen € 0,00 n.v.t.

 

AVL

ADHD Vragenlijst Bohn Stafleu van Loghum ADHD Kinderen & Jeugd € 2,65 Per afname

BAI-NL

Beck Anxiety Inventory Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Angst Jongeren en Volwassenen € 1,00 Per afname
BDI-II-NL De Nederlandse versie van de Beck Depression Inventory - Second Edition Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Klachten Volwassenen €1,92 Per afname
BDI-II-NL-R De Nederlandse versie van de Beck Depression Inventory - Second Edition - Revised Pearson Assesment and Information B.V., Amsterdam Klachten Jongeren en Volwassenen €1,92 Per afname
BDHI-D Buss-Durkee Histility Inventory - Dutch Bohn Stafleu van Loghum Hostiliteit Jongeren en Volwassenen € 2,65 Per afname
BSI Brief symptom inventory Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Klachten Volwassenen € 0,65 Per cliënt
BSI-18 Brief symptom inventory 18 Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Klachten Volwassenen € 0,65 Per afname
BSQ Body sensation questionnaire Chambless, D.L. Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
CBCL(1½ -5) child behaviour checklist (ouderversie) Achenbach, T.M. Gedrag/symptomen Kinderen & Jeugd € 1,16 Per afname
CBCL(6-18) child behaviour checklist (ouderversie) Achenbach, T.M. Gedrag/symptomen

Kinderen & Jeugd

€ 1,16 Per afname
CDI Children's depression Inventory Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Depressie Kinderen & Jeugd € 2,11 Per afname
CDOI (ORS/SRS) Client directed outcome informed Miller, S.D., Duncan, B.L. & Johnson, L. Behandelproces Volwassenen € 1,00 Per cliënt
CIS Checklist individuele spankracht: lichamelijke en psychische klachten Vercoulen, J.H.M.M. Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
CORE 34 / 10 / 5 Clinical outcomes in routine Evaluation CORE MHF and CORE System Group Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
CORS/CSRS Client directed outcome informed for childeren Duncan, B.L., Miller,S.D. & Sparks,S.D.  Behandelproces

Kinderen & Jeugd

€ 1,00 Per cliënt
CQi Consumer quality index Trimbos Instituut Cliënttevredenheid Volwassenen € 0,78 Per afname
CQi-GGZ-VZ-AMB Consumer quality index Ambulante zorg Stichting Benchmark GGZ Cliënttevredenheid Volwassenen € 0,00 n.v.t.
CQi-GGZ-VZ-KL Consumer quality index Klinische opname Stichting Benchmark GGZ Cliënttevredenheid Volwassenen € 0,00 n.v.t.
C-TRF(1½ -5) Child behaviour checklist (docentenversie) Achenbach, T.M. Gedrag/symptomen

Kinderen & Jeugd

€ 1,16 Per afname
DAS-A-NL Dysfunctional Attitude Scale form A Arlene N. Weissman en Aaron T. Beck Disfunctionele attitudes

Volwassenen

€ 0,00 n.v.t.
DAS-21-R(evised) Depressie, angst en stress Lovibond & Lovibond Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
DAS-42 Depressie, angst en stress Lovibond & Lovibond Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
DIVA 2.0 Diagnostisch interview voor ADHD bij volwassenen Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam ADHD Volwassenen € 3,50 Per afname
DS 1 Diagnostic ans statistical manual of mental disorders screener AS I TelePsy, Maastricht Klachten Volwassenen € 5,50 Per afname
DS 2 Diagnostic ans statistical manual of mental disorders screener AS II TelePsy, Maastricht Persoonlijkheid Volwassenen € 1,50 Per afname
DS-3-5 Diagnostic ans statistical manual of mental disorders screener AS III-V TelePsy, Maastricht Triagediagnostiek/DSM-IV screeners Volwassenen € 0,50 Per afname
DERS Difficulties in Emotion Regulation Scale Gratz, K. L., & Roemer, L. Klachten Volwassenen € 0,00 Per afname
EQ Empathiequotiënt Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. Autisme Volwassenen € 0,37 Per afname
FIT-60 Flexibiliteits index test - 60 T. Batink, G. Jansen & H.R.A. De Mey Flexibiliteit Volwassenen € 0,00 n.v.t.
FIVE Shot Five Shot   Alcohol Volwassenen € 0,00 n.v.t.
FSDS-R Female sexual distress scale-revised Kuile M. ter, Brauer, M. & Laabn Sexualiteit Volwassenen € 0,00 n.v.t.
FSFI Female sexual functional index Bayer AC, Zonagen, Inc. and Target Health Inc. Sexualiteit Volwassenen € 0,00 n.v.t.
GAD-7 Generalized Anxiety Didorder 7 Spitzer R.L., Williams J.B.W., Kroenke, K. en collega's Angst Volwassenen € 0,00 Per afname
GDS-15 Geriatric Depression Scale-15 Van Marwijk, H. W., Wallace, P., de Bock, G. H., Hermans, J., Kaptein, A. A., and Mulder, J. D. Depressie Ouderen € 0,00 n.v.t
GVL Gezinsvragenlijst Bohn Stafleu van Loghum Gezinsfunctioneren Kinderen & Jeugd € 2,65 Per afname
HoNOS Health of the nation outcome scales Wing et al, Engelse Ministerie van Volksgezondheid Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
HoNOS-65+ Health of the nation out-come scales voor ouderen Wing et al, Engelse Ministerie van Volksgezondheid Klachten Ouderen € 0,00 n.v.t.
HoNOS-CA Health of the nation out-come scales voor jongeren Wing et al, Engelse Ministerie van Volksgezondheid Klachten

Kinderen & Jeugd

€ 0,00 n.v.t.
IDB Inventarisatielijst dagelijkse bezigheden Kraaimaat, F.W. & van Dam-Baggen, C.M.J. Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
IIEF International index of erectile function Rosen, R.C., Riley, A. Wagner, G. Osterloh, I.H. Kirkpatrick, J. & Mishra, J. Sexualiteit Volwassenen € 0,00 n.v.t.
IOA Inventarisatielijst omgaan met anderen Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Klachten Volwassenen € 1,46 Per afname
JT-J Jeugdthermometer (jonge-renversie van 12 jaar) Trimbos Instituut Cliënttevredenheid

Kinderen & Jeugd

€ 0,36 Per afname
JT-Jk Jeugdthermometer (jonge-renversie van 12 jaar kort) Trimbos Instituut Cliënttevredenheid

Kinderen & Jeugd

€ 0,26 Per afname
JT-O Jeugdthermometer (ouder-versie) Trimbos Instituut Cliënttevredenheid

Kinderen & Jeugd

€ 0,38 Per afname
JT-Ok Jeugdthermometer (ouder-versie kort) Trimbos Instituut Cliënttevredenheid

Kinderen & Jeugd

€ 0,24 Per afname
KCS Klachtenlijst chronische stress Schmidt, A.J.M. & Dorant, E. Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
KIDSCREEN-27 Kidscreen-27 The Kidscreen Group Europe Kwaliteit van leven Kinderen & Jeugd € 0,00 per afname
KKL Korte Klachtenlijst Bohn Stafleu van Loghum Klachten Volwassenen € 0,91 per afname
LAV Lichaams-attitude-vragenlijst Probst, M., van Coppenolle, H., & Vandereycken, W. Lichaams-attitude Volwassenen € 0,00 n.v.t.
LKV Lichamelijke Klachtenvragenlijst Leids Universitair Medisch Centrum, A.M. van Hemert. Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
LSAS Liebowitz sociale angst schaal Liebowitz, M.R. Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MANSA-12/16 Manchester verkorte kwaliteit van leven meting Nieuwenhuizen, van, Ch. , Schene,van, A.H. & Koeter, M.W.J. Kwaliteit van leven Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MASQ Mood and anxiety symptom questionnaire Watson, D.B. & Clark, L.A. Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MATE Q1 Measurements in the addictions for triage and evalua-tion - questionnaire 1: middelen: verlangen Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. Verslaving Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MATE U-1/7 Measurements in the addictions for triage and evalua-tion uitkomsten module 1: middelengebruik Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. Verslaving Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MATE-1 Measurements in the addictions for triage and evalua-tion - module 1: middelengebruik Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. Verslaving Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MATE-2 Measurements in the addictions for triage and evalua-tion - module 2: psychiatrisch of medisch consult Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. Verslaving Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MATE-3 Measurements in the addictions for triage and evalua-tion - module 3: verslavingsbehandelinsgeschiedenis Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. Verslaving Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MATE-4 Measurements in the addictions for triage and evalua-tion - module 4: afhankelijkheid en misbruik Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. Verslaving Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MATE-5 Measurements in the addictions for triage and evalua-tion - module 5: lichamelijke klachten Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. Verslaving Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MATE-6 Measurements in the addictions for triage and evalua-tion - module 6: persoonlijkheid Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. Verslaving Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MATE-7 Measurements in the addictions for triage and evalua-tion - module 7: activiteiten en participatie; zorg en ondersteuning Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. Verslaving Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MATE-8 Measurements in the addictions for triage and evalua-tion - module 8: externe factoren van invloed op het herstelproces Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. Verslaving Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MATE-Q1 Measurements in the addictions for triage and evalua-tion - module 9: Middelen: verlangen Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. Verslaving Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MATE-Q2 Measurements in the addictions for triage and evalua-ion - questionnaire 2 middelengebruik Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. Verslaving Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MHC-SF Mental health contunuum - short form Lamers, S.M.A., Westerhof, G.J., Bohlmeijer, E.T., Klooster, ten, P.M., & Keyes, C.L.M. Geestelijke gezondheid Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MI Mobility inventory De Beurs, E. Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
MMQ Maudsley marital questionnaire Crowe M.J. Sexualiteit Volwassenen € 0,00 n.v.t.
NPST Negativisme, ernstige psy-chopathologie en somatise-ring test Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Persoonlijkheid Volwassenen € 2,33 Per afname
NPV-J-2 Junior Nederlandse persoonlijkheidsvragenlijst Barelds, D.P.H., Luteijn,F. & Dijk, van H. Persoonlijkheid

Kinderen & Jeugd

€ 4,43 Per afname
NRV Nederlandse relatie vragenlijst Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Relatie Volwassenen € 2,00 Per afname
NPV-2 Nederlandse persoonlijk-heidsvragenlijst Boom test uitgevers, Amsterdam. Persoonlijkheid Volwassenen € 6,19 Per afname
NPV-2-R Nederlandse persoonlijk-heidsvragenlijst 2 Revised Boom test uitgevers, Amsterdam. Persoonlijkheid

Volwassenen

€ 6,19 Per afname
OBVL Opvoedingsbelasting-vragenlijst Praktikon bv, Nijmegen. Opvoedingsbelasting

Kinderen & Jeugd

€ 1,00 Per afname
OKIV-R Ouder-Kind Interactie Vragenlijst Bohn Stafleu van Loghum Ouder-kind-relatie Kinder & Jeugd € 2,65 Per afname
OQ-45 Outcome questionnaire OQ Measures LLC Klachten Volwassenen € 0,65 Per cliënt
PCL Pijn cognitie lijst 2003 Vlaeyen, J.W.S., Breukelen, van,G., Nooyen-Haazen, I.W.C.J., Stomp-van den Berg, S.G.M. & Kole Snijders, A.M.J. Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
PMT Prestatie motivatie test Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Motivatie Volwassenen € 10,00 Per afname
POL Paniek opinie lijst Telch, M.J., Panic Appraisal Inventory Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
PQ-16 Promodale questionnaire 16 Ising, J., Rietveld, M., Loewy, R. & Gaag, van der, M. Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
QS QuickScreen TelePsy 2014, Maastricht Triagediagnostiek/DSM-IV screeners Volwassenen € 4,50 Per afname

 

QS Junior

QUICKSCREEN JUNIOR TelePsy 2015, Maastrikcht Triagediagnostiek/DSM-IV screeners Kinderen & Jeugd € 4,50 Per afname
RAND-36 Research and development-36 Zee, van der, K.I., Sanderman R. Kwaliteit van leven Volwassenen € 0,00 n.v.t.
RS-nl Resilience scale - nederlandse versie Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Resilience Volwassenen € 4,18 Per afname
RVL Rouw vragenlijst Prigerson, H., Jacobs, S. & Kasl, S. Rouw Volwassenen € 0,75 Per afname
RSE Rosenberg self-esteem-scale Franck, De Raedt, Barbez, & Rosseel Zelfwaardering Volwassenen € 0,00 n.v.t.
SAS Sociale angst Willems, L.F.M., Tuender-de Haan, H.A., & Defares, P.B. Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
SAS-K Sociale angstschaal voor kinderen Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Klachten

Kinderen & Jeugd

€ 1,69 Per afname
SCARED-NL Angstklachten bij kinderen Boom test uitgevers Klachten Kinderen & Jeugd € 2,13 Per afname
SCID-II Structured clinical interview for DSM-IV axis II personality disorders Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Persoonlijkheid Volwassenen € 1,69 Per afname
SCL- 90 Symptom checklist Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Klachten Volwassenen € 1,62 Per afname
SDQ-J 11-17 Strenghts and difficulties questionnaire kind (zelfinvullijst) Goodman, R. Gedrag/symptomen

Kinderen & Jeugd

€ 0,15 Per afname
SDQ-L 3-4 Strenghts and difficulties questionnaire leerkracht versie Goodman, R. Gedrag/symptomen

Kinderen & Jeugd

€ 0,15 Per afname
SDQ-L 4-16 Strenghts and difficulties questionnaire leerkracht versie Goodman, R. Gedrag/symptomen

Kinderen & Jeugd

€ 0,15 Per afname
SDQ-O 3-4 Strenghts and difficulties questionnaire ouderversie Goodman, R. Gedrag/symptomen

Kinderen & Jeugd

€ 0,15 Per afname
SDQ-O 4-16 Strenghts and difficulties questionnaire ouderversie Goodman, R. Gedrag/symptomen

Kinderen & Jeugd

€ 0,15 Per afname
SEV Sociaal-Emotionele vragenlijst Bohn Stafleu van Loghum Gedrag/symptomen

Kinderen & Jeugd

€ 5,04 Per afname
SIPP-SF Severity indices of perso-nality problems - short form De Viersprong Persoonlijkheid Volwassenen € 0,00 n.v.t.
SMI Schema modi inventory

Young, J., Arntz, A., Atkinson, T., Lobbestael, J., Weishaar, M., van Vreeswijk, M. & Klokman, J.

Cognitieve Schema’s

Volwassenen

€ 0,00 n.v.t.
S-Psy O 12-18 screeningsinstrument psychische stoornissen Trimbos Instituut Gedrag/symptomen

Kinderen & Jeugd

€ 0,66 Per afname
S-Psy O 4-11 screeningsinstrument psychische stoornissen Trimbos Instituut Gedrag/symptomen

Kinderen & Jeugd

€ 0,56 Per afname
SQ Systemtatiseringquotiënt Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. Autisme Volwassenen € 0,37 per afname
SQ-48 Symptom questionnaire 48 Carlier, I. et al Klachten Volwassenen € 0,00 n.v.t.
SVI Sociale veiligheidsindex Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Klachten en Coping Volwassenen € 0,75 per afname
SVL Schokverwerkingslijst Boom test uitgevers Posttraumatische Stressstoornis Volwassenen  € 0,00 n.v.t.
SVLK Schokverwerkingslijst Boom test uitgevers Posttraumatisch Stress-stoornis Kinderen & Jeugd € 1,76 per afname
TCI Temperament Karakter Vragenlijst Datec Persoonlijkheid Volwassenen € 5,55 per afname
TS Telescreen TelePsy, Maastricht Triagediagnostiek/DSM-IV screeners Volwassenen € 7,50 per afname
TRF Teacher's report form Achenbach, T.M. Gedrag/symptomen

Kinderen & Jeugd

€ 1,16 Per afname
TS-J Tescreen junior TelePsy, Maastricht Triagediagnostiek/DSM-IV screeners

Kinderen & Jeugd

€ 5,50 Per afname
UBOS-A Utrechtse burn-out schaal - algemeen Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Klachten Volwassenen € 1,46 Per afname
UCL Utrechtse copinglijst Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Coping Volwassenen € 1,25 Per afname
VFO Vragenlijst fundamentele onthechting Bohn Stafleu van Loghum Fundamentele onthechting

Kinderen & Jeugd

€ 2,65 Per afname
VIG Vragenlijst Ingrijpende Gebeurtenissen   Posttraumatische Stress-stoornis

Volwassenen

€ 0,00 Per afname
VISK Vragenlijst voor inventarisatie van sociaal gedrag van kinderen Boom test uitgevers Gedrag/symptomen

Kinderen & Jeugd

€ 2,59 Per afname
VPV Vragenlijst psychosociale vaardigheden Bohn Stafleu van Loghum Psychosociale vaardigheden Kinderen & Jeugd € 2,65 Per afname
WAV Werk alliantievragenlijst Vertommen & Vervaecke Therapeutische alliantie Volwassenen € 0,00 n.v.t.
WAV-verkort Werk alliantievragenlijst verkort Vertommen & Vervaecke Therapeutische alliantie Volwassenen € 0,00 n.v.t.
YSQ Young schema question-nair Young, J. Ph.D., & Brown, G. Ph.D. Schema's Volwassenen € 0,00 n.v.t.
YSR (11-18) Youth Sefl-report Achenbach, T.M. Gedrag/symptomen

Kinderen & Jeugd

€ 1,16 Per afname
ZBV Zelf-beoordelings-vragenlijst Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Klachten Volwassenen € 1,25 Per afname
ZIL Zelfinventarisatielijst Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam Posttraumatische Stress-stoornis Volwassenen  € 1,48 per afname
ZVAH Zelfrapportage vragenlijst voor aandachtsproblemen en hyperactiviteit voor volwassenheid en kindertijd Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam ADHD Volwassenen € 0,75 Per afname