Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

VRAGENLIJST INGRIJPENDE GEBEURTENISSEN (VIG)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen - Trauma
DOEL De VIG is een niet-genormeerde test die de ernst van traumatische klachten inventariseert.
ANTWOORDTYPE De VIG bestaat uit 15 vragen die worden gescoord op een 4-puntsschaal lopend van "Helemaal niet" tot "Vaak".
SCORING De score wordt uitgedrukt in de somscore van alle items tezamen. De hoogte van de score zegt iets over de ernst van de traumatische klachten.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
NORMGROEPEN Er is geen normgroep beschikbaar.
LICENTIEKOSTEN n.v.t.