Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

VERKORTE TEMPERAMENT EN KARAKTER VRAGENLIJST (VTCI)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Adolescenten en volwassenen van 12 tot 79 jaar
DOEL De VTCI is de verkorte versie van de TCI en is een instrument om persoonlijkheid en karakter te meten van zowel de algemene bevolking als psychiatrische patiënten. De vragenlijst is ontwikkeld om zowel normale als abnormale gedragspatronen te meten.
ANTWOORDTYPE De VTCI heeft 105 items, te beantwoorden met “juist” of “onjuist”, gescoord op een 7-puntsschaal van “Zeer laag” tot “Zeer hoog”. De vragenlijst bestaat uit 7 hoofdschalen.
SCORING De scores worden vertaald in T-scores en als volgt gescoord: “Zeer laag – Laag – Beneden gemiddeld – Gemiddeld – Boven gemiddeld – Hoog – Zeer hoog”.
SCHALEN

De schalen die gemeten worden zijn:

 • Prikkelzoekend
 • Leedvermijdend
 • Sociaalgericht
 • Volhardend
 • Zelfsturend
 • Coöperatief
 • Zelftrancendent
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De betrouwbaarheid van de VTCI schalen is voldoende tot goed en loopt van .69 voor Sociaalgericht tot .85 voor Leedvermijdend.
NORMGROEPEN

Er zijn 10 normgroepen beschikbaar:

 • Bevolking mannen
 • Bevolking vrouwen
 • Bevolking totaal
 • Scholieren mannen
 • Scholieren vrouwen
 • Scholieren totaal
 • Patiënten mannen
 • Patiënten vrouwen
 • Patiënten totaal
 • Verslaafden totaal
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© 2016 Datec, Zoetermeer, The Netherlands.
De gedigitaliseerde test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Datec te Zoetermeer. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 6,08 per afname
HANDLEIDING Datec https://www.datec.nl/webshop/vtci-handleiding/