Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

Wat is de TeleScreen?

Ter ondersteuning van de diagnostiek en zorgzwaarte-indicering heeft TelePsy de TeleScreen ontwikkeld, een zelfrapportagevragenlijst gericht op de screening van patiënten met een GGZ-hulpvraag. Het doel van het instrument is om door middel van een laagdrempelige screening de aard en ernst van de klachten gestructureerd in kaart te brengen. De TeleScreen brengt de actuele zorgbehoefte en het ervaren niveau van functioneren in kaart. De aanwezigheid van medische, psychosociale en omgevingsproblemen wordt uitgevraagd, omdat deze problemen een belangrijke rol kunnen spelen in het ontstaan of voortbestaan van psychische stoornissen. Vervolgens worden stapsgewijs de groepen van klinische stoornissen uit de DSM-5 uitgevraagd. De TeleScreen is adaptief, dat wil zeggen dat wanneer de patiënt niet voldoet aan de ingangscriteria voor een specifieke indicatie, de vervolgvragen worden overgeslagen en de vragenlijst verder gaat naar het volgende onderwerp. Hierdoor kan de afnametijd van de TeleScreen, ondanks de reikwijdte, kort gehouden worden. Op basis van de indicaties genereert het systeem een echelonadvies. Conclusies worden samengevat in een geautomatiseerd verslag ter onderbouwing van een verwijzing en/of behandeltraject.

Voor wie?

De TeleScreen kan worden ingezet binnen de huisartspraktijk of binnen de voordeur van de GGZ, door hulpverleners met kennis van psychopathologie en psychiatrische stoornissen, alsmede van psychodiagnostisch onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek

De TeleScreen is al jaren onderwerp van wetenschappelijk onderzoek door Maastricht University. Er zijn inmiddels verschillende publicaties geweest in wetenschappelijke tijdschriften. Uit onderzoek blijkt dat de zowel hulpverleners als cliënten tevreden zijn over het gebruik van de TeleScreen. Tevens blijkt de TeleScreen een valide bron van informatie bij het classificeren van psychische stoornissen.

Hieronder vindt u een overzicht van de gepubliceerde artikelen:

Onlangs heeft er nieuw wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden binnen de S-GGZ (Scelta i.s.m. Universiteit van Twente, vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie en Maastricht University afdeling Huisartsgeneeskunde), waarbij de TeleScreen blind vergeleken werd met een SCID-I en SCID-II bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Dit artikel is ingediend en we wachten op acceptatie.

Aan de slag met de TeleScreen

U kunt gebruik maken van de TeleScreen door een account aan te vragen voor het TelePsy Platform. Naast de TeleScreen heeft u dan de beschikking over tal van andere vragenlijsten, psycho-educatie, oefeningen, dagboeken en modules. De TeleScreen is één van de vele e-health instrumenten, die naar eigen inzicht en behoefte kunnen worden ingezet.

Consultatie

Het is desgewenst mogelijk om de interpretatie van de resultaten uit te besteden en een screeningsconsult aan te vragen bij een ervaren psycholoog van TelePsy. Een screeningsconsult bestaat uit een digitale afname van de TeleScreen, dossierstudie en telefonisch contact met de patiënt. Conclusies en aanbevelingen bestaan uit een beschrijvende diagnose, een DSM-5 classificatie en echelonadvies, samengevat in een verslag, dat digitaal kan worden verstuurd naar een HIS of EPD.

Wellicht ook interessant: