Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

WERK ALLIANTIEVRAGENLIJST (WAV)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Therapeutische alliantie
DOEL De WAV onderzoekt de therapeutische alliantie met betrekking tot overeenstemming over therapietaken/doelen en de therapeutische band.
ANTWOORDTYPE De WAV bestaat uit 36 stellingen en er wordt gescoord op een 5-puntsschaal lopend van “nooit = 1” tot “altijd = 5”.
SCORING De score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen. Sommige items zijn gespiegeld. Een hoge score reflecteert een betere therapeutische band.
SUBSCHALEN Overeenstemming therapietaken (12-60)
Therapeutische band (12-60)
Overeenstemming therapiedoelstellingen (12-60)
Totaalscore (36-180)
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
NORMGROEP Er zijn geen normgroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© Vertommen en Vervaecke, 1990
Vertaling van de Working Alliance Inventory (W.A.I) van Horvath en Greenberg, 1982
LICENTIEKOSTEN n.v.t.