Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

WERK ALLIANTIEVRAGENLIJST-VERKORT (WAV-Verkort)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Therapeutische alliantie
DOEL De WAV onderzoekt de therapeutische alliantie met betrekking tot overeenstemming over therapietaken/doelen en de therapeutische band.
ANTWOORDTYPE De WAV bestaat uit 12 stellingen en er wordt gescoord op een 5-puntsschaal lopend van “zelden of nooit = 1” tot “altijd = 5”.
SCORING Alle scores worden opgeteld.
SUBSCHALEN Totaalscore (12-60)
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
NORMGROEP Er zijn geen normgroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© Vertommen en Vervaecke, 1990
Vertaling van de Working Alliance Inventory (W.A.I) van Horvath en Greenberg, 1982
LICENTIEKOSTEN n.v.t.