Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

YOUNG SCHEMA QUESTIONNAIR (YSQ)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Cognitieve schema’s
DOEL De YSQ-L2 is een niet-genormeerde test. Het ontstaan van de schematherapie van Jeffrey Young is relatief recent en zijn model is nog volop in ontwikkeling. Lag het accent in zijn model aanvankelijk op de disfunctionele schema’s, gaandeweg is de rol van schema-modi prominenter geworden.
ANTWOORDTYPE Een score van boven de 3.0 wordt over het algemeen als significant beschouwd. Het betreft een vrij uitgebreide vragenlijst met 205 vragen van “1= helemaal niet waar” tot “6= helemaal waar”.
SCORING De score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen. Sommige items zijn gespiegeld.
SUBSCHALEN Er is sprake van 16 cognitieve schema’s.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
NORMGROEPEN Er zijn geen normgroepen beschikbaar.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
© 2003 Jeffrey Young, Ph.D., & Gary Brown, Ph.D.
Nederlandse vertaling: 1997 Utrecht: Ambulatorium Universiteit Utrecht., M. Rijkeboer en F. Sterk
LICENTIEKOSTEN n.v.t.