Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

ZELF-BEOORDELINGSVRAGENLIJST

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen
DOEL De ZBV is ontwikkeld als instrument om angst te onderzoeken bij een normale populatie. Het instrument bleek echter ook geschikt om bij andere populaties de angstdispositie (trait anxiety) en toestandsangst (state anxiety) te bepalen.
ANTWOORDTYPE De lijst bestaat uit tweemaal 20 uitspraken (“Ik ben ..”), gevolgd door vier antwoordmogelijkheden.
SCORING De score wordt berekend door de items per subschaal te sommeren. Uitspraken met een niet-angstige tendens worden gespiegeld.
SUBSCHALEN Toestandsangst:
Een momentane emotionele conditie gekenmerkt door gevoelens van spanning en verhoogde activiteit in het autonome zenuwstelsel. De angst wisselt in intensiteit door de tijd heen.
Angstdispositie:
Een relatief stabiele eigenschap die de mate reflecteert waarin een individu geneigd is met angst te reageren op een bedreigende situatie te reageren.
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De interne consistentie van de schalen is goed en de validiteit is goed. De schalen zijn gevoelig voor therapie-effect.
NORMGROEP Er zijn normtabellen voor mannen, vrouwen, ouderen, veteranen, keurlingen, studenten, MS-patiënten en patiënten polikliniek psychiatrie. De normgroepen ouderen, veteranen en MS patiënten hebben enkel normgegevens voor de subschaal angstdispositie.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Ploeg H.M van der, Defares P.B., & Spielberger, C.D. (2000). Handleiding bij de Zelf-Beoordelings Vragenlijst ZBV. Een Nederlandse bewerking van de Spielberger State-Trait Anxiety Inventory STAI-DY. Amsterdam, Pearson Assessment and Information B.V.
© 2008 Pearson Assessment & Information B.V., Amsterdam, The Netherlands
Deze test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 1,25 per afname
HANDLEIDING Pearson Assessment and Information B.V. http://www.pearsonclinical.nl/tests/
GEBRUIKSVOORWAARDEN
 1. Pearson is rechthebbende van de meetinstrumenten aangeboden op dit platform. Deze meetinstrumenten, hierna te noemen Test(s), zijn auteursrechtelijk beschermt. Zonder toestemming van Pearson mogen de Test(s) niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, vertaald, gedecompileerd, gewijzigd, aangepast, verminkt of op andere wijze worden veranderd.
 2. Gebruik van de Test(s) dient te allen tijde te geschieden conform de aangegeven aanwijzingen. Bij vermoeden van misbruik van de Test(s) en/of schending van de rechten van Pearson bent u verplicht dit onmiddellijk aan Pearson te melden.
 3. Pearson hanteert voor haar Test(s) een kwalificatiesysteem.
  http://www.pearsonclinical.nl/over-pearson/klantenservice/kwalificatietabel
  Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaart u bekend te zijn met dit systeem en te voldoen aan de eisen die gesteld worden voor het gebruik van de Test(s).
 4. U dient voor all Test(s) in het bezit te zijn van de bijhorende handleiding(en).
  Indien u deze niet bezit dan kunt u deze bestellen via de afdeling Klantenservice van Pearson op bestelling-nl@pearson.com
 5. Per gestarte Test bent u een vergoeding verschuldigd. De vergoeding per Test kunt u vinden op https://www.telepsy.nl/testotheek
  Pearson is gerechtigd de verschuldigde vergoeding elk jaar met maximaal 10% te wijzigen. Voor gereviseerde Test geldt deze maximum niet. De prijswijzigingen worden jaarlijks bekend gemaakt.
 6. U ontvangt maandelijks een factuur voor uw verbruik. Uw verbruiksgegevens, inclusief NAW gegevens, worden beschikbaar gesteld aan Pearson. Pearson is gerechtigd deze gegevens te gebruiken ter promotie van eigen uitgaven. Pearson zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken.
 7. Pearson is niet aansprakelijk voor schade in verband met de (onjuiste) inbouw van de Test(s) op het digitale platform van TelePsy B.V. Ook is Pearson niet aansprakelijk voor schade in verband met storingen of andersoortige ongeregeldheden binnen het digitale platform van TelePsy B.V.
 8. In het geval waarin Pearson om wat voor reden dan ook niet langer het recht heeft om (een van) de Test(s) te exploiteren, dan wel besluit om de uitgave van een van de Test(s) te staken, zal Pearson niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
 9. Behoudens de aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten, sluit Pearson elke aansprakelijkheid voor schade uit in verband met het gebruik van de Test(s).