Het flexibele en veelzijdige platform voor blended care

Aanmelden

ZELFINVENTARISATIELIJST (ZIL)

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
DOELGROEP Volwassenen – Posttraumatische stressstoornis
DOEL De ZIL brengt de symptomatologie van PTSS in kaart en is gebaseerd op de criteria van de DSM-IV. Er wordt bewust niet naar een specifiek type trauma gevraagd, zodat de ZIL bij iedere populatie inzetbaar is.
ANTWOORDTYPE De lijst bestaat uit 22 multiple choice items, waarbij gevraagd wordt in welke mate de persoon de klachten gedurende de laatste vier weken heeft gehad. De antwoordmogelijkheden variëren van ‘Geheel niet’ (1) tot en met ‘Zeer veel’ (4).
SCORING Er worden twee rekenwijzen gehanteerd. De eerste rekenwijze is het optellen van de scores. Wordt er boven de cutoff waarde gescoord (goede voorspeller voor klinische diagnose PTSS), dan genereert de applicatie de indicatie ‘PTSS conform afkapwaarde’.
De tweede rekenwijze is het tellen van de items waarbij het antwoord ‘Tamelijk veel’ (3) of ‘Zeer veel’ (4) is gegeven (weergegeven als aantal kenmerken). Wordt er voldaan aan minstens één symptoom uit de B-categorie (herbelevingen), drie symptomen uit de C-categorie (vermijding) en twee symptomen uit de D-categorie (hyperarousal) dan genereert de applicatie de indicatie ‘Posttraumatische Stressstoornis conform de DSM-IV’.
SUBSCHALEN Rekenwijze één
  • Totaalscore
  • Herbelevingen
  • Vermijden
  • Hyperarousal

Rekenwijze twee

  • Herbelevingen (aantal kenmerken)
  • Vermijden (aantal kenmerken)
  • Hyperarousal (aantal kenmerken)
PSYCHOMETRISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN De ZIL heeft een goede tot uitstekende betrouwbaarheid. De soortgenoot validiteit is goed in vergelijking met een SCL-90 (subschalen angst, depressie en boosheid).
NORMGROEP Er zijn drie normgroepen: trauma- en poliklinische patiënten, lotgenoten (mannen) en algemene populatie.
LITERATUUR EN COPYRIGHT
Hovens J.E , Bramsen, I., & Ploeg H.M. van der (2009). Zelfinventarisatielijst Posttraumatische Stressstoornis. Amsterdam 2009 Pearson Assessment and Information B.V.
© 2009 Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam, The Netherlands en stichting Angst, Gedrag en Trauma, Leiden.
Deze test is door TelePsy vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
LICENTIEKOSTEN € 1,56 per afname
HANDLEIDING Pearson Assessment and Information B.V., http://www.pearsonclinical.nl/tests/