Psychologiepraktijk Olij

Betaalbaar, veel tests, werkt eenvoudig, ontzorgt en goed bereikbaar als er iets niet duidelijk is.

Zorgverleners

TelePsy Platform

TelePsy Platform

 TelePsy biedt een online platform met talrijke toepassingen voor onder andere beslisondersteuning, diagnostiek, ROM en online behandeling. Wij geloven in de kracht van persoonlijk contact en daarom ontwikkelen wij producten en diensten die ondersteunend zijn aan het individuele behandeltraject, de werkwijze en therapievorm. Zorgverleners bepalen zelf de hoeveelheid e-health die binnen de behandeling past en aansluit op de behoeften en vaardigheden van de cliënt.

Gebruikers hebben de beschikking over digitale tests, psycho-educatie, oefeningen, dagboeken, modules en vele aanvullende functionaliteiten. Wij hebben koppelingen met verschillende externe systemen om de uitwisseling van gegevens te vereenvoudigen. Daarnaast is het mogelijk om het systeem op basis van persoonlijke voorkeuren in te laten richten, zoals een eigen huisstijl, inbouw van eigen vragenlijsten of modules.

Het TelePsy Platform is altijd en overal toegankelijk via een beveiligde internetomgeving. Om de informatiebeveiliging te waarborgen, heeft TelePsy alle maatregelen en procedures voor beheer, ondersteuning en doorontwikkeling van het platform vastgelegd en gecertificeerd volgens de ISO 27001 en NEN 7510 informatiebeveiligingsnormen.

Koppelingen

Koppelingen

TelePsy kan koppelen met externe systemen, bijvoorbeeld een EPD of KIS. Een koppeling is niet noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de applicatie. Een koppeling is een gebruikersvriendelijke oplossing, waarmee het gebruik van verschillende systemen beter op elkaar afgestemd kan worden. TelePsy biedt een tweetal standaard oplossingen.

Met behulp van een Single Sign On (SSO) kan vanuit het externe systeem rechtstreeks, zonder gebruikersnaam en wachtwoord, worden ingelogd op het TelePsy Platform. Tevens is er de mogelijkheid om in de aanroep direct een dossier aan te maken, of een bestaand dossier te updaten.

Met behulp van een SOAP koppeling is (vereenvoudigde) aansturing van, en informatie-overdracht met, het TelePsy Platform mogelijk. Hierdoor is het voor de meest gebruikte functies niet meer nodig om apart in te loggen. Tests kunnen vanuit het externe systeem worden klaargezet en verzonden, resultaten worden automatisch naar het externe systeem verstuurd.

Op dit moment heeft TelePsy onderstaande koppelingen gerealiseerd.

 

Naam

Leverancier

Type koppeling

Careweb

Care12

SOAP/SSO

CRS

TrompBX

SOAP/SSO (TelePsy+)

Epos

Epos Zilos

SOAP/SSO

Evry

Evry

SSO

Incura

WinBase Groep

SSO

KSYOS EPD

KSYOS TeleMedisch Centrum

SOAP/SSO

MC EPD

Medicore

SSO

Online-DBC

VCD

SSO

ONS

Nedap

SOAP/SSO

PCD

PC Datasystems

SSO

Perplex-DBC

Allround Services Int.

SOAP

Praktijkdata

Telasoft

SOAP/SSO

PSYGIS Quarant

PinkRoccade

SSO

Qurentis

Qurentis

SOAP

Testbeter EPD

Testbeter

SOAP

Timeff ZBC

Timeff

SSO

WebHis

Labelsoft

SOAP/SSO

xCare

Nexus

SSO

SBG

SBG

Instellingen

Sinds enkele jaren dienen GGZ-instellingen ROM-gegevens aan te leveren aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). Instellingen die gebruik maken van een EPD waarmee geen SBG aanlevering kan worden gedaan, kunnen desgewenst via TelePsy de aanlevering verzorgen. Wij werken hierbij samen met InfinitCare, waarmee wij een koppeling hebben ontwikkeld voor geautomatiseerde aanlevering.

Vrijgevestigden

In het bestuurlijk akkoord van de GGZ van 2012 is afgesproken dat ook vrijgevestigden ROM-gegevens gaan aanleveren bij SBG. Vanaf 1 januari 2017 is het zover en zijn alle aanbieders van curatieve ggz, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht ROM-gegevens aan te leveren. De verplichting geldt voor zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorgaanbieders in de GGZ. De verplichting geldt niet voor behandelaren van cliënten en patiënten jonger dan 18 jaar.

De aanlevering zal worden vormgegeven via een Trusted Third Party (TTP), die operationeel wordt vormgegeven door InfinitCare. De TTP zorgt voor controle van de aan te leveren gegevens en stuurt deze door naar SBG. Het 4e kwartaal van 2016 wordt gebruikt als proefperiode voor aanlevering van gegevens en het testen van de infrastructuur en koppeling. Om die reden dient u reeds vanaf 1 oktober 2016 uw ROM-gegevens aan te leveren aan SBG. TelePsy kan desgewenst de aanlevering van ROM-gegevens aan de TTP verzorgen.

E-diagnostiek en triage in twee minuten

Vooruitlopend op de aankomende Basis GGZ werd in 2010 een begin gemaakt met de ontwikkeling van een instrument ten behoeve van triage, zorgindicering en behandelpanning. Hierbij is samengewerkt met verschillende huisartsen, GGZ-professionals en instanties, waaronder Stichting Robuust en Maastricht University. Met behulp van adaptieve vragenlijsten worden aard, ernst, risico, complexiteit en beloop van psychische klachten in kaart gebracht. Aan de hand van de gerapporteerde informatie worden indicaties gegenereerd en geeft het systeem een advies over het echelon en zorgzwaartepakket. Conclusies kunnen eenvoudig worden samengevat in een standaard verslag of verwijsbrief.